พระธรรมทูตไทย เจริญพระพุทธมนต์ ถวาย ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

พระธรรมทูตไทย เจริญพระพุทธมนต์ ถวาย ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะพระธรรมทูต และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อร่วมถวายพระพรชัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

การศึกษา.jpg4

ทั้งนี้ การประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นไปตามที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : กรมการศาสนา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 7 พระอารามหลวง