ผลสลากออมสิน 16/12/65 สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

ผลสลากออมสิน 16/12/2565 ตรวจผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี หวยออมสิน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ผลสลากออมสิน 16 ธันวาคม 2565

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 129 R 9344728 งวดที่ 129 ถ 1621385 งวดที่ 130 X 4169114

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 1,248 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
1621385 4169114 9344728

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 133 G 7131472 งวดที่ 135 ว 6203078

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 834 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
0524631 2838109

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง

งวดที่ 129 – 134 1,315 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 – 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท
1982237 6960971 8626089 8863178 9476054

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 129 – 134 2,630 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 – 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0881411 1290304 1293485 1980030 2560351
3632752 3872950 4126000 4322882 7652210

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 129 – 134 5,220 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 – 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท
759996 771171

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 129 – 134 52,008 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 – 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท
69439 89082

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 129 – 134 519,892 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 – 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 – 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท
1153 3413

เศรษฐกิจ.jpg4